×
Meb
Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma izinli ve onaylıdır.
Gerekli Evraklar
Meb
Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan
çalışma izinli ve onaylıdır.
Gerekli Evraklar
Traktör ve İş Makinesi / Gerekli Evraklar
Kurslara kayıt olacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
   
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
    1) T.C. kimlik numarası (nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi)
    2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim  durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği (En az ilkokul  mezunu olunmalıdır, 5. sınıftan ayrılanlar veya 2.kademe okur yazar belgesi alanlar da ehliyet alabilirler),
    3) Son altı ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf 
    4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu (Özel hastanelerden veya aile hekimliğinden alınabilir.),
    5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kursa kayıt olacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmamış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),
     6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi.
 
B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
     1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
     2) Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi
     3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
     4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu (Özel hastanelerden, kliniklerden, veya aile hekimliğinden alınabilir.),
     5) Son altı ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
istenir.
 
C) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.
Web Tasarım_Medyatör